Header Ads

PROGRAM AKADEMIK


STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum SMPI Integral Luqman Al Hakim 02 yaitu kurikulum “BERBASIS TAUHID”
Memadukan 3 aspek yaitu Aqliyah; Kurikulum Dinas Rukhyah, Kurikulum Diniyah dan Kurikulum Asrama (Life Skills)A. KURIKULUM DINAS


Proses Belajar Mengajar


1. BHS INDONESIA     75       5 JAM
2. BHS INGGRIS          75       5 JAM
3. MATEMATIKA         70       5 JAM
4. IPA                             70        5 JAM
5. PKN                           75        2 JAM
6. IPS                             75        2 JAM
7. Prakarya                     75        2 JAM
8. Seni Budaya               75        2 JAM
TOTAL JAM PERMINGGU  28 JAMB. KURIKULUM DINIYAH

1. AL-QUR’AN              70           6 JAM
2. ADAB                         75           2 JAM
3. FIQHI                         70            2 JAM
4. BHS ARAB                70            4 JAM
5. TAUHID/AQIDAH    75            2 JAM
6. SIROH                        70            2 JAM
7. HADITS                     70            2 JAM
TOTAL JAM PER MINGGU  20 JAM 


C. KURIKULUM ASRAMA

1.Organisasi GPH
2.Pandu Putri Hidayatullah
3.Annisa (Tsaqofa Pandu Hidayatullah)
4.Kemandirian
5.Kepemimpinana


Diberdayakan oleh Blogger.
" Selamat Datang di Website Sekolah Integral Hidayatullah Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia "